Valtion rahoitus kulttuurille

Cuporen tietovihko 5

Suomessa kulttuuria edistetään erityisesti julkisella rahoituksella. Rahoitus jakautuu taiteen ja kulttuurin eri alueille. Valtion kulttuuripolitiikasta päävastuun kantaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), mutta muillakin ministeriöillä on omia taidetta ja kulttuuria koskevia strategisia linjauksia sekä rahoitus- ja ohjausvastuita.

Tässä tietovihossa keskitytään kulttuurin suoraan julkiseen tukeen. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät niin sanotut välillisen tuen muodot kuten veropoliittiset erityisratkaisut. Sisältö perustuu kolmeen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen julkaisemaan työpaperiin, joissa tarkastellaan

1) valtion rahoitusta kulttuurille kokonaisuudessaan vuonna 2019,

2) rahapelituottojen merkitystä kulttuurin tukemisessa sekä

3) COVID-19-pandemian vuoksi jaettuja kriisitukia kulttuurille ja luoville aloille vuosina 2020–2021.

Valtion kulttuurirahoituksen ja kulttuurille kohdistuneiden rahapelituottojen aineisto kohdentuu vuoteen 2019. Koronakriisitukien aineisto koskee puolestaan vuosia 2020–2021.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat