Mahdollisesti kulttuuria?

Valtion kulttuurirahoitus Suomessa vuonna 2019.

Työpaperi on osa Cuporen tutkimushanketta, jossa selvitetään valtion rahoitusta taiteelle ja kulttuurille. Työpaperissa kuvataan valtion eri hallinnonaloilta taiteelle ja kulttuurille kohdistamaa rahoitusta vuonna 2019. Lisäksi tarkastellaan eri hallinnonalojen tapoja ymmärtää ja nimetä kulttuuritoimintoja.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa taiteen ja kulttuurin rahoitustietoa läpinäkyvästi ja helposti saataville sekä samalla kehittää julkisen kulttuurirahoituksen pitkittäisseurantaa. Tarkastelukehyksenä sovellettiin EU:n tilastoviranomaisen EuroStatin ESSNet-loppuraportin (2012) kulttuurin toimialoja (domains) koskevaa luokittelua, jota muokattiin suomalaiseen viitekehykseen sopivaksi.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat