Hallintosiiloista kumppanuuksiin

Cuporen tietokortteja 13

Cupore kartoittaa jatkuvasti valtion kulttuurirahoitusta. Samalla täsmentyy kuva valtion luovien alojen tukipolitiikasta. Tämä tietokortti keskittyy luovien alojen tukipolitiikan kokonaisuuteen ja kokoaa aihetta koskevaa tutkimusta sekä viimeaikaisia suosituksia.

Luovien alojen tukeminen jakautuu hallinnollisesti useamman ministeriön, viraston ja asiantuntijaorganisaation sekä aluehallinnon vastuulle. Eri tahoilla ei ole yhdenmukaista tietoa luovilla ja kulttuurialoilla työskentelyn olosuhteista ja edellytyksistä. Luovia aloja voidaan tarkastella ilmiöpohjaisena kokonaisuutena, jossa luovia aloja koskevaa politiikkaa toteutettaisiin koordinoidusti ja hallinnonalarajat ylittäen.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat