Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan: EU:n rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisohjelman lisäarvo kansalliselle kulttuuripolitiikalle

OKM:n tilaamassa selvityksessä käsitellään EU:n rakennerahastojen ja maaseutuohjelman yhtymäkohtia kansalliseen kulttuuripolitiikkaan.

Ensimmäisessä osassa pohditaan kulttuuripolitiikan yhteyksiä EU:n alue-, rakenne- ja innovaatiopolitiikkaan arvioinnista. Toisessa osassa tarkastellaan ohjelmakauden 2007-2013 kulttuurihankkeiden teemoja, määriä, toteuttajia, rahoitusosuuksia ja alueellista kohdentumista.

Selvityksen ja analyysin tarkoitus on palvella valtakunnallista ja alueellista kulttuuripolitiikan strategiatyötä, rakennerahastokaudella 2014–2020 toteuttavia rakennerahastohakuja sekä valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia kulttuuri- ja taidealan hanketoiminnan kehittäjiä.

Selvitys toteutettiin noin 2,5 kk:n aikavälillä 15.2.–30.4.2015. Se oli jatkoa Cuporessa jo aiemmin vuonna 2014 ja 2015 tehdyille raporteille Euroopan aluekehitysrahaston ja Manner-Suomen maaseutuohjelman kulttuurihankkeista.

Tällä yhteenvedolla vastataan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedontarpeeseen EU:n rakennerahastojen kautta tulleen kulttuurituen määristä ja alueellisesta kohdentumisesta. Kyseessä on ensimmäinen julkaisu, joka kokoaa yhteen tiedot koko ohjelmakauden 2007-2013 ajalta sekä EAKR:n, ESR:n että maaseutuohjelman kulttuurihankkeista, niiden toteuttajista ja hankerahoituksesta Suomessa.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat