Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 7.2.2024

Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan (2015)

  • Hankkeen kesto: 2015
  • Julkaisuja : 4

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi Cuporelta keväällä 2015 selvityksen EU:n rakennerahastojen ja maaseutuohjelman yhtymäkohdista kansalliseen kulttuuripolitiikkaan. Selvityksessä tehtiin katsaus Lissabonin strategiaa toteuttaneeseen EU:n rakennerahasto- ja maaseudun kehittämisohjelmakauteen Manner-Suomessa 2007–2013 luovan talouden, kulttuurin ja kulttuuripolitiikan näkökulmasta.

Selvitys toteutettiin noin 2,5 kk:n aikavälillä 15.2.–30.4.2015, ja siinä käsiteltiin sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Manner-Suomen maaseutuohjelman kulttuurihankkeita. Selvityksessä tarkasteltiin kulttuuriin liittyvien hankkeiden määriä ja alueellista kohdentumista, arvioitiin niiden mahdollista vaikuttavuutta ja pohdittiin yleisemmin kulttuuripolitiikan yhteyksiä EU:n alue-, rakenne- ja innovaatiopolitiikkaan. Tutkimushanke oli jatkoa Cuporessa jo aiemmin tehdyille raporteille Euroopan aluekehitysrahaston ja Manner-Suomen maaseutuohjelman kulttuurihankkeista.

Selvityksellä vastattiin opetus- ja kulttuuriministeriön tiedontarpeeseen EU:n rakennerahastojen kautta tulleen kulttuurituen määristä ja alueellisesta kohdentumisesta. Kyseessä on ensimmäinen julkaisu, joka kokoaa yhteen tiedot koko ohjelmakauden 2007-2013 ajalta sekä EAKR:n, ESR:n että maaseutuohjelman kulttuurihankkeista, niiden toteuttajista ja hankerahoituksesta Suomessa.

Cuporen loppuraportti ilmestyi vuonna 2015.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin