Julkaisu Olli Jakonen

OKM: Kulttuurin kehittäminen maaseudulla: Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudella 2007-2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Raportissa on tutkittu Manner-Suomen maaseutuohjelmassa rahoitettuja kulttuurihankkeita ja etsitty vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Paljonko Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2007 – 2013 toteutettiin ja rahoitettiin kulttuurihankkeita? Miten hankkeet jakautuivat temaattisesti, ELY-alueittain ja Leader-ryhmittäin? Ketkä olivat hanketoimijoita ja minkälaisia toimenpiteitä hankkeissa toteutettiin? Minkälaisia mielenkiintoisia yksittäisiä hanke-esimerkkejä ohjelmakaudelta voidaan löytää? Minkälaiseksi maaseudun kulttuurihankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kulttuuripoliittista merkittävyyttä voidaan arvioida? Mitä tulevaisuuden kehittämiskohteita nousi esiin?

Raportti on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat