Julkaisu Olli Jakonen

OKM: Kulturutveckling på landsorten. Kulturprojekten i utvecklingsprogrammet av landsorten i Fastlandsfinland perioden 2007-2013

Undervisnings- och kulturministeriet

Olli Jakonen 2015. Kulturutveckling på landsorten. Kulturprojekten i utvecklingsprogrammet av landsorten i Fastlandsfinland perioden 2007-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12.

Projektets forskare