Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

EU:n maaseutuohjelman kulttuurihankkeet (2014-2015)

  • Julkaisuja : 2

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi syksyllä 2014 Cuporelta selvityksen EU:n maaseutuohjelmassa Suomessa (Manner-Suomen maaseutuohjelma) ohjelmakaudella 2007-2013 toteutetuista kulttuurin kehittämishankkeista ja yleisesti maaseutuohjelman rahoituksen kohdistumisesta taiteelle sekä kulttuurille.

Raportissa arvioidaan alustavasti myös maaseutuohjelman rahoituksen kulttuuripoliittista vaikuttavuutta. Selvitys jatkui vuoden 2015 tammi-helmikuulle asti. Hankkeen tutkijana toimi Olli Jakonen.

Yhteensä ohjelmakaudella 2007-2013 Manner-Suomen maaseutuohjelmassa toteutettiin 1075 kulttuurihanketta, joiden yhteenlaskettu kokonaisrahoitus (julkinen+yksityinen) oli 71,5 miljoonaa euroa. Valtaosa maaseudun paikallisten kulttuurihankkeiden toteuttajista oli pieniä kolmannen sektorin toimijoita, kuten taide-, kulttuuri-, kotiseutu- sekä perinneyhdistyksiä ja nuorisoseuroja (jotka toteuttivat yli 700 hanketta). Säätiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten toteuttamien kulttuurihankkeiden yhteenlaskettu määrä oli noin 800. Myös kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat paljon hankkeita. Nimenomaan taide- ja kulttuurialan toimijoiksi luokiteltavat tahot aloittivat yhteensä noin 300 hanketta. Lisäksi toteutettiin välillisesti kulttuurielämää tukevia infrastruktuurihankkeita, kuten nuorisoseurantalojen korjauksia.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin