Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland.

Ruotsinkielinen käännös tietokortista Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa.

Tillgänglighet innebär att man beaktar människors olika behov och främjar likabehandling. Likabehandling innebär att alla människor är jämlika oberoende av sina egenskaper. Tillgänglighet inom konst och kultur innebär att alla har lika rättigheter och möjligheter att utvecklas, använda konst- och kulturtjänster samt delta i konst- och kulturlivet, även genom ett eget skapande och som professionell. Diskrimineringslagen förpliktigar till åtgärder som främjar tillgänglighet.

Tietokortin käännös: Teo Ijäs.

Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland.
Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, TaM

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

+358 50 305 3414 Tutkijaprofiili »