Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland

Cupore-faktablad 3.

Tillgänglighet innebär att man beaktar människors olika behov och främjar likabehandling. Likabehandling innebär att alla människor är jämlika oberoende av sina egenskaper. Tillgänglighet inom konst och kultur innebär att alla har lika rättigheter och möjligheter att utvecklas, använda konst- och kulturtjänster samt delta i konst- och kulturlivet, även genom ett eget skapande och som professionell. Diskrimineringslagen förpliktigar till åtgärder som främjar tillgänglighet.

Ruotsinkielinen käännös tietokortista Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa. Käännös: Teo Ijäs.

Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland
Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla elokuun 2022 alkuun asti)

Tutkijaprofiili »