Jukka Kortelainen

Tutkija, YTM

Kontaktuppgifter

Information

Jukka Kortelainen työskenteli osa-aikaisena tutkijana Cuporen tekijänoikeushankkeissa vuosina 2013–2018

Tutkimukseni on keskittynyt pääasiassa Cuporessa kehitetyn tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologian implementointiin Suomessa. Vuosina 2014-2016 osallistuin myös ESCIA-pilottihankkeeseen (WIPOn suuntaviivat tekijänoikeussääntelyn taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arviointiin), jonka teemana olivat tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset.