Konstpolitikens käppar och morötter

Verksamhetsbidragen som beviljats av Centret för konstfrämjande till sammanslutningar inom olika konstarter 2013–2019. Sammandrag på svenska.

Det kulturpolitiska forskningscentret (CUPORE) har på uppdrag av Centret för konstfrämjande (Taike) bedömt verksamhetsbidragen som Taike beviljat till sammanslutningar inom olika konstarter. Taike fungerar som ett resultatstyrt ämbetsverk och expertorgan inom konstpolitik, vars verksamhet förverkligar statens konst- och kulturpolitik. Cupores granskning koncentrerar sig speciellt på de verksamhetsbidrag till konstsammanslutningar som Taike administrerar, men den större ramen är statsunderstödspolitiken som undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Taike utövar.

Den finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska. Sammandraget finns på denna sida.

Rapporten på finska:

Sakarias Sokka ja Olli Jakonen 2020. Taidepolitiikan kepit ja porkkanat. Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustukset taiteenalojen yhteisöille 2013-2019. Cuporen verkkojulkaisuja 58. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Nätpublikation ISBN 978-952-7200-44-5 ISSN 1796-9263 

Tryckt publication ISBN 978-952-7200-45-2 ISSN 1795-1739  

Forskning