Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Anställning av examinands i film- och tv-branschen

  • Projektets varaktighet: 2019 — 2020
  • Publikationer : 1

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Finlands filmstiftelse undersökte vilka faktorer som påverkat etablering, karriärvägar och sysselsättning bland dem som utexaminerats till film- och tv-branschen under 2005–2019 vid Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Metropolia, Yrkeshögskolan Arcada, Åbo Yrkeshögskolan och Tampere Yrkeshögskolan.

Resultaten av undersökningen belyser de rådande praktikerna på arbetsmarknaden samt breddar kunskapsbasen för utvecklingen av filmbranschen och dess finansieringssystem.

Resultaten har publicerats i en rapport i Cupores publikationsserie under sommaren 2020.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse