Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

Elokuva-alalta valmistuneiden työllistyminen (2019-2020)

  • Hankkeen kesto: 2019 — 2020
  • Julkaisuja : 1

Cuporen ja Suomen Elokuvasäätiön yhteisessä tutkimushankkeessa selvitettiin elokuva- ja tv-alalta valmistuneiden työllistymistä, urapolkuja ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2005–2019 Aalto-yliopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Arcadan elokuvalinjoilta valmistuneiden medianomien (AMK), kandidaattien, maistereiden ja tohtoreiden työllisyystilannetta.

Tutkimuksen tavoitteena oli avata elokuva-alan työmarkkinoilla vallitsevia käytänteitä ja tuottaa lisätietoa elokuva-alan ja sen rahoitusjärjestelmän kehittämiseen.

Tutkimuksen tulokset raportoitiin Cuporen julkaisusarjassa kesäkuussa 2020.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin