Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Kohti unelmien musiikkioppilaitosta

  • Hankkeen kesto: 2022
  • Julkaisuja : 1

Cupore toteutti vuonna 2022 selvityksen, jonka kohteena oli kolmen helsinkiläisen musiikkioppilaitoksen, Keski-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun sekä Musiikkikeskus Resonaarin, tavoite tiivistää jo olemassa olevaa yhteistyötään. Selvitystyön aloitteentekijänä toimivat edellä mainitut oppilaitokset. Selvityksessä tarkasteltiin niitä taloudellisia, lainsäädännöllisiä, strategisia ja käytännöllisiä reunaehtoja, jotka vaikuttavat musiikkioppilaitosten toimintaan ja niiden mahdollisuuksiin tiivistää yhteistyötään sekä esitellään vaihtoehtoja oppilaitosten yhteiselle toiminnalle. Selvitystyön tavoitteena oli tuottaa puolueetonta tietoa yhdistymisen tausta-aineistoksi. Selvityksen rahoitti Opetushallitus. Selvityksen tulokset kokoava työpaperi julkaistiin joulukuussa 2022.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin