Kohti unelmien musiikkioppilaitosta

Cuporen tekemän selvityksen kohteena oli kolmen helsinkiläisen musiikkioppilaitoksen, Keski-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun sekä Musiikkikeskus Resonaarin, tavoite tiivistää jo olemassa olevaa yhteistyötään. Selvitystyön aloitteentekijänä toimivat edellä mainitut oppilaitokset. Tämä työpaperi kokoaa yhteen selvityksen tulokset.

Selvityksessä tarkasteltiin niitä taloudellisia, lainsäädännöllisiä, strategisia ja käytännöllisiä reunaehtoja, jotka vaikuttavat musiikkioppilaitosten toimintaan ja niiden mahdollisuuksiin tiivistää yhteistyötään sekä esitellään vaihtoehtoja oppilaitosten yhteiselle toiminnalle. Selvitystyön tavoite on ollut tuottaa puolueetonta tietoa yhdistymisen tausta-aineistoksi.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat