Anna Kanerva

Erikoistutkija, FM, YTM

Esittely

Työskentelen erikoistutkijana Cuporessa. Olen ollut mukana Cuporen toiminnassa lähes sen alusta alkaen sekä tutkimus- että hallinto- ja kehittämistehtävissä. Työskentelen laajasti kulttuuripolitiikan eri osa-alueiden parissa. Vahvuusalueitani ovat erityisesti kansainvälinen vertaileva kulttuuripolitiikka, hallitustenväliset organisaatiot ja niiden toiminta (erityisesti EU, Euroopan neuvosto, Unesco), taiteen ja kulttuurin koulutus, mediakasvatus, kulttuuriperintöpolitiikka sekä kulttuuripolitiikan tietoperustaan ja tiedeviestintään liittyvät kysymykset. Toimin Cuporen varajohtajana vuosina 2019-2023. Toimin parhaillaan Suomen asiantuntijana ja hallituksen jäsenenä Compendium of Cultural Policies and Trends -verkostossa sekä jäsenenä Suomen Unesco-toimikunnassa (toimikausi 2023-2026). Vuosina 2017-2020 toimin Nordisk Kulturpolitisk Tidsskriftin toimitussihteerinä. 

Koulutukseltani olen filosofian maisteri (etnologia) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiologia, kulttuuripolitiikan maisteriohjelma) Jyväskylän yliopistosta. Lisäksi olen opiskellut Helsingin (nyk. Aalto-yliopiston) kauppakorkeakoulussa johtamisen pääaineessa. Ennen Cuporea työskentelin suunnittelijana Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa, tutkijana yksityisessä kulttuurialan konsulttitoimistossa sekä Euroopan neuvoston kulttuuripolitiikan yksikön kirjasto- ja tietopalveluissa.