Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Mediakasvatuksen johtaminen kunnissa

  • Hankkeen kesto: 2022 — 2023
  • Julkaisuja : 1

Cupore toteutti vuosien 2022–2023 aikana hankkeen, jossa tarkasteltiin suomalaisten kuntien johtohenkilöiden näkemyksiä mediakasvatuksesta. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mediakasvatuksen edistämisen nykytilaa kunnissa, kerätä tietoa mediakasvatuksen johtamisesta kunnissa sekä koota kuntien johtohenkilöiden näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia havaittuihin haasteisiin.

Suuri osa Suomessa toteutettavasta mediakasvatuksesta tapahtuu osana kuntien palveluita. Mediakasvatusta toteutetaan kunnissa eri hallinnon- ja toimialoilla, esimerkiksi sivistys-, opetus-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja nuorisotoimen piirissä. Kuntien resurssit mediakasvatuksen suunnittelussa ja kehittämisessä vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Kunnissa on viime vuosina tehty paljon mediakasvatustoiminnan kehittämistyötä, mutta kuntien johdon näkemystä mediakasvatukseen ei oltu aiemmin selvitetty. Cuporen toteuttama selvitys tukee kansallisissa mediakasvatuslinjauksissa asetettuja tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia tuottamalla tietoa mediakasvatuksen johtamisen kehittämiseksi.

Cupore toteutti selvityksen yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin