KAVI: Medialukutaitojen edistäminen ja johtaminen kunnissa

Selvityksessä tuotettiin tietoa mediakasvatuksesta suomalaisissa kunnissa. Selvityksessä tarkasteltiin medialukutaidon edistämistä johtamisen näkökulmasta, mediakasvatuksen edistämisen nykytilaa kunnissa sekä kunnissa toteutettavan mediakasvatuksen haasteita ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi koottiin kuntien johtohenkilöiden näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia havaittuihin haasteisiin. Selvitys tukee valtakunnallisissa mediakasvatuslinjauksissa asetettuja tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia tuottamalla tietoa mediakasvatuksen johtamisen kehittämiseksi.

Raportin aluksi esitetään lyhyesti kunnissa tehtävää mediakasvatustoimintaa ja haastateltujen asiantuntijoiden toimintaa mediakasvatuksen parissa. Sen jälkeen tarkastellaan haastateltujen kertomaa laajana kokonaisuutena ja sekä medialukutaidon edistämisen haasteita kunnissa että toimintaa edistäviä tekijöitä. Mediakasvatuksen johtamiseen ja johtamisosaamiseen liittyviä tekijöitä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan. Lopuksi tarkastellaan mediakasvatuksen tulevaisuuden kehitysteemoja kunnissa.

Raportin ovat laatineet yhteistyössä Cupore ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja se on julkaistu KAVIn julkaisusarjassa.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat