Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus

Kansainvälinen kulttuuriperintöala on vahvassa muutoksessa, ja kulttuuriperintöpolitiikka ja sen merkitys on vahvistumassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tässä artikkelikokoelmassa tarkastellaan kulttuuriperintöalan kansainvälisen toimintaympäristön nykytilannetta ja kehityssuuntia.

Julkaisu on suunnattu laajalle suomalaiselle kulttuuriperintökentälle, ja se pyrkii toimimaan ajatuksia herättävänä kokoelmana kulttuuriperintöalaa koskettavista ajankohtaisista kansainvälisistä haasteista.

ISBN 978-952-5573-64-0 (pdf), ISSN 1796-9263 (pdf); ISBN 978-952-5573-65-7 (painettu), ISSN 1795-1739 (painettu).

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat