Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Luovien alojen täydennyskoulutus

  • Hankkeen kesto: 2007
  • Julkaisuja : 1

Cupore ja Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti IADE laativat vuonna 2007 esiselvityksen luovien alojen ammattilaisten yliopistotasoisen täydennyskoulutuksen tarpeesta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Selvityksen laativat Cuporen tutkija Anna Kanerva sekä IADE:n koulutus- ja kehittämispäällikkö Kai Lehikoinen. Esiselvityksen rahoitti opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston aikuiskoulutusyksikkö.

Esiselvitys tarkastelee luovan talouden näkökulmasta luovien alojen täydennyskoulutusta kansantaloudellisesti tärkeänä yliopistojen kolmannen tehtävän osana. Yliopistojen täydennyskoulutus on valtion maksuperustelain mukaan maksullista liiketoimintaa. Oletuksena on, että maksajina ovat työnantaja, työvoimahallinto tai osallistujat itse. Kanervan ja Lehikoisen mukaan nykykäytäntö on ongelmallinen, koska se saattaa koulutuksen tarvitsijat eriarvoiseen asemaan. Häviäjinä ovat mm. vähävaraiset ammattilaiset ja työyhteisöt luovilla taidealoilla.

Luovan talouden näkökulmasta häviäjänä on selvityksen mukaan myös suomalainen kansantalous, mikäli taiteilijoiden luovaa osaamista ja tuotantoja ei osata tarjota ja ottaa käyttöön ennakkoluulottomasti. Kanerva ja Lehikoinen muistuttavat, että elinikäisen oppimisen edistäminen on Lissabonin sopimuksessa mainittu keskeinen eurooppalaista ja kansallista kilpailukykyä vahvistava toimenpidelinjaus, joka tulee nähdä osana yliopistojen kolmatta tehtävää. Tältä osin taideyliopistojen täydennyskoulutusyksikköjen toiminta ei voi olla yksinomaan maksullista palvelutoimintaa vaan siihen tulee kohdentaa julkisia investointeja.

Esiselvitysraportti Menestyksen jonglöörit: luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo valmistui helmikuun alussa 2007 ja se julkaistiin IADE:n julkaisusarjassa (1/2007). Kanerva ja Lehikoinen kirjoittivat raportista artikkelin Helsingin Sanomien Vieraskynä -palstalle. Artikkeli julkaistiin 7.4.2007.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin