Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Teatteriselvitys

  • Hankkeen kesto: 2006
  • Julkaisuja : 1

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toteutti vuonna 2006 yhteistyössä valtion näyttämötaidetoimikunnan kanssa teatteriselvityksen, jossa kartoitettiin suomalaisen teatterikentän nykytilaa, toimintaolosuhteita ja toimintaympäristön muutoksia. Aloite ajankohtaiseen selvitystyöhön syntyi toimikunnan tavoitteesta laatia teatteripoliittinen ohjelma sekä tarpeesta kartoittaa teatterikentän tilannetta varsinaisen ohjelmatyön pohjaksi.

Selvityksen aineisto kerättiin teatterikentälle (ml. valtionosuutta saavat teatterit sekä nk. vapaa teatterikenttä) ja kunnille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Valtion näyttämötaidetoimikunta hyödynsi selvityksen tuloksia omassa työssään. Toimikunnan laatima teatteripoliittinen ohjelma julkistettiin 13.12.2006, missä yhteydessä julkaistiin myös Cuporen selvityksen tulokset.

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin