Suomalaisen teatterin tulevaisuus teatterintekijöiden ja kuntien silmin: Yhteenveto teatteriselvityksestä

Raportti kokoaa yhteen Cuporen vuonna 2006 näyttämötaidetoimikunnan toimeksiannosta toteuttaman teatteriselvityksen ja sen taustalla olevien kyselyiden tulokset. Raportin ensimmäisessä osassa käydään läpi valtionosuuslainsäädännön piirissä olevia puhe- ja tanssiteattereita, toiseen osioon on kerätty rahoituslain ulkopuolisen teatterikentän vastausten yhteenvetoa, ja kolmas osio käsittää kuntien kyselyvastaukset.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat