Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro (2008)

  • Julkaisuja : 1

Kulttuurialan ammattiliittojen neuvottelukunta (jäseninä Suomen Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Journalistiliitto sekä SAK) kutsui tutkija Anna Kanervan asiantuntijaksi laatimaan SAK:n ensimmäisen kulttuuripoliittisen puheenvuoron keväällä 2008.

Puheenvuoron tavoitteena oli tuoda esille SAK:lainen näkemys kulttuurin tilasta ja merkityksestä nykypäivän Suomessa samaan tapaan kuin muilla aloilla SAK:ssa on tehty. Puheenvuorossa keskitytään erityisesti kulttuurialan liittojen toimialoihin, mutta puheenvuorossa otetaan myös laajemmin kantaa kulttuurin merkitykseen.

Hankkeen käynnistysvaiheessa keväällä 2008 järjestettiin asiantuntijaseminaari puheenvuoron kannalta keskeisten teemojen esiin nostamiseksi. Puheenvuoro valmistui syksyllä 2008, se hyväksyttiin SAK:n johtoryhmässä marraskuussa ja luovutettiin puheenjohtaja Lauri Ihalaiselle joulukuussa 2008. Puheenvuoro luovutettiin neuvottelukunnan ja SAK:n toimesta kulttuuriministeri Stefan Wallinille tammikuussa 2009. Kanervan laatima puheenvuoro julkaistiin SAK:n Puheenvuoroja -sarjassa (5/2008).

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin