Selvitys kuvaohjelmien ikärajatuntemuksesta

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten alle 18-vuotiaiden lasten vanhempien kuvaohjelmien ikärajatuntemusta sekä ikärajojen noudattamista perheissä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan vanhempien arvioita mediankäytön vaikutuksista lapsiin ja heidän arkeensa. Tutkimus perustuu joulukuussa 2019 ja tammikuussa 2020 internetpaneelikyselynä toteutettuun aineistonkeruuseen, johon saatiin kaikkiaan 1056 vastausta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat vanhemmat, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Tutkimus tehtiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) myöntämällä rahoituksella. Edellisen kerran tutkimus toteutettiin samansuuntaisena vuonna 2013.

Keskeisiä tuloksia:

  • Tutkimustulokset heijastavat selvästi mediaympäristön muutosta. Pääosin ikärajattomat maksulliset tv-kanavat, tilausohjelmapalvelut ja videojakoalustat ovat ahkerassa käytössä perheiden arjessa.
  • Ikärajojen tunnettuus on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2013 ja ikärajat, sekä elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien kuvalliset merkit tunnetaan varsin hyvin.
  • Kuvallisista merkeistä tunnetuin oli väkivaltaista sisältöä symboloiva merkki (87 %). Tunnetuimmat digitaalisten pelien symbolit olivat kiroilua sekä uhkapeliin houkuttelevia elementtejä symboloivat merkit. Vain reilu kolmannes tunnisti syrjintää ja pelissä tehtäviä ostoja esittävät merkit.
  • Yli 80 % vanhemmista pitää hyvin tai melko tärkeänä tietää etukäteen kuvaohjelmien sisältämästä väkivallasta, pelottavista tai järkyttävistä kohtauksista, seksistä tai huumeista.
  • Vanhemmista yli puolet keskustelee lapsensa kanssa joskus elokuvien ja tv-ohjelmien sisällöistä ja kolmasosa keskusteli usein. Vain alle 10 prosenttia vastaajista ei keskustele sisällöistä lainkaan. Pelien sisällöistä keskusteleminen on yleisyydeltään samansuuntaista.
  • Käytännössä kaikki vastaajat ovat tavalla tai toisella ikärajojen kannalla, sillä vain prosentti vastaa, ettei kuvaohjelmilla tulisi olla lainkaan ikärajoja.
  • Elokuva- ja tv-ohjelmien osalta vanhemmat noudattavat ikärajoja yleensä (55 % vastaajista). Digitaalisten pelien osalta ilmoitetusta ikärajasta kiinni pitäminen on yleisempää kuin kuvaohjelmien kohdalla. Useampi kuin joka viides noudattaa ikärajaa aina ja liki puolet yleensä.
  • Mediankäytön vaikutukset lapsen elämään arvioidaan pääosin hyvin myönteisiksi.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat