Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Tutkimus kuvaohjelmien ikärajoista

  • Hankkeen kesto: 2019 — 2020
  • Julkaisuja : 1

Cupore toteutti Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) toimeksiannosta tutkimuksen, jossa tarkasteltiin suomalaisten alle 18-vuotiaiden lasten huoltajien kuvaohjemien ikärajatuntemusta sekä ikärajojen noudattamista perheissä vuonna 2019. Kuvaohjelmia ovat elokuvat, televisio-ohjelmat sekä digitaaliset pelit. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2013 ja sen tulokset raportoitiin julkaisussa ”Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä” (Saana Korva & Anu Löfgren, Cuporen julkaisuja 1/2014).

Seurantatutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 2013 tutkimuksen tapaan:

– huoltajien tietämystä kuvaohjelmien ikärajoista

– huoltajien suhtautumista ikärajoihin ja sisältösymboleihin

– miten ja kuinka aktiivisesti huoltajat valvovat lasten kuvaohjelmien katselua.

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin uusina osa-alueina mm. eSportia sekä mediankäytön vaikutuksia lapseen.

Tarkasteltavan kohderyhmän muodostivat huoltajat, joilla on samassa taloudessa asuvia alle 18-vuotiaita lapsia. ​Tiedonkeruu toteutettiin internetpaneelikyselynä joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana. Vastauksia kertyi yhteensä 1056 kappaletta.  ​Tutkimusaineiston keruun toteutti Innolink Oy. Tietopohjan kerääminen pyrittiin toteuttamaan siten, että hanke on toistettavissa.

Tutkimus toteutettiin vuosien 2019-2020 aikana. Tutkimushankkeen loppuraportti ilmestyi syyskuussa 2020.

Suomalaisten lasten ja nuorten mediankäyttö on muuttunut voimakkaasti viime vuosina digitalisaation vaikutuksesta ja erilaisten videojakoalustojen merkityksen vahvistuttua kuvaohjelmien tarjonnassa. Selvitys linkittyy laajemmin digitalisaation vaikutusten ja medialukutaidon kehityksen seurantaan.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin