Onko sukupuolella merkitystä, onko toimenpiteillä vaikutusta taiteissa ja kulttuurissa? Sukupuolivaikutusten arviointia taiteen ja kulttuurin toimialalla

Onko naisten ja miesten asemassa eroja taiteen ja kulttuurin toimialalla? Tässä selvityksessä sovelletaan ensimmäisen kerran alun perin kehitysyhteistyön alalla käyttöön otettua sukupuolivaikutusten arviointimetodologiaa taiteen ja kulttuurin – taiteenalojen, kulttuuripalveluiden ja kulttuuriteollisuuden – toimialaan.

Naisten ja miesten tilannetta tarkastellaan empiirisen tilastoaineiston avulla. Selvitys vahvistaa käsityksen kulttuurin ja taiteen alan julkisten hyvinvointipalveluiden naisvaltaistumisesta sekä paikantaa naisten uralla etenemisen ja palkkauskehityksen lasikattoja.

Suositusosiossa pohditaan esiin nousseiden havaintojen merkitystä lainsäädännön, hallinnon ja politiikkaohjelmien sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta. Lisäksi esitetään taiteen ja kulttuurin toimialalla tasa-arvon kannalta keskeisiä osa-alueita, toimenpiteitä ja ohjelmia, joita tulisi jatkossa säännöllisesti arvioida sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Matti Vanhasen hallituksen ohjelman eräänä tasa-arvon edistämisen tavoitteena on kehittää poliittisten ja hallinnollisten toimenpiteiden ja päätösten sukupuolivaikutusten arvioinnin välineitä. Käsillä oleva selvitys on toteutettu opetusministeriön toimeksiannosta ja on ministeriön avaus mainittuun haasteeseen taiteen ja kulttuurin osalta.

ISBN 952-5573-01-X (nid.), ISBN 952-5573-02-8 (PDF), ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat