Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Sukupuolivaikutusten arviointia taiteen ja kulttuurin toimialoilla

  • Hankkeen kesto: 2004
  • Julkaisuja : 1

Cupore toteutti opetusministeriön toimeksiannosta vuonna 2004 selvityksen taiteen ja kulttuurin toimialan sukupuolivaikutuksista.

Toimeksiannon mukaan Cuporen tuli:

  • laatia selvitys taiteen ja kulttuurin toimialan sukupuolivaikutuksista,
  • tehdä ehdotus mainitun toimialan sukupuolivaikutusten arvioimisesta sekä
  • tehdä ehdotus niistä toimista, joilla opetusministeriö voi toteuttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Näitä ehdotuksia laatiessaan Cuporen tuli ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoon liittyvät strategiat ja kehittämistoimet kansallisesti ja kansainvälisesti. Selvityksen määräajaksi asetettiin 1.3.2004-31.8.2004. Selvityksen toteuttivat tutkimusjohtaja Ritva Mitchell ja suunnittelija Anna Kanerva.

Selvitys luovutettiin kulttuuriministeri Tanja Karpelalle 7.10.2004. Selvitys on julkaistu raporttina Onko sukupuolella merkitystä, onko toimenpiteillä vaikutusta taiteissa ja kulttuurissa. Sukupuolivaikutusten arviointia taiteen ja kulttuurin toimialalla.

Selvitystyössä pyrittiin toimeksiannon mukaisesti erittelemään kulttuuripoliittisten ja muiden relevanttien politiikkapäätösten ja -ohjelmien sukupuolivaikutuksia taiteen ja kulttuurin toimialalla (taiteenalat, kulttuuripalvelut, kulttuuriteollisuus) sekä esittämään tältä perustalta ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Keskeisiä kysymyksiä selvityksessä olivat:

  1. Onko keskeisillä taiteen ja kulttuurin toimialan vaikutusalueilla paikannettavissa sukupuolten välisiä eroja? ja
  2. Miten nämä erot ilmenevät yleisimmin naisten ja miesten suhtautumisessa taiteeseen ja kulttuuriin?

Selvitystyössä paikannettiin taiteen ja kulttuurin toimialalla tasa-arvotilanteen kannalta keskeisiä vaikutusalueita, kuten työhön sijoittuminen, palkkaus, koulutus ja vaikutusmahdollisuudet sekä pohdittiin millä toimenpiteillä niillä havaittaviin tarpeisiin on voitu tai voitaisiin tulevaisuudessa vaikuttaa. Mainittuja vaikutusalueita tarkasteltiin empiirisen tilasto-osuuden avulla. Selvitys vahvistaa käsityksen kulttuurin ja taiteen alan julkisten hyvinvointipalvelujen naisvaltaistumisesta sekä paikantaa naisten uralla etenemisen ja palkkauskehityksen lasikattoja.

Selvitys on ollut ensimmäinen suomalainen pyrkimys yleisen sukupuolivaikutusten arviointikehikon soveltamisessa taiteen ja kulttuurin toimialaan ja siten ensimmäinen avaus kohti jatkotoimenpiteitä. Matti Vanhasen hallituksen ohjelman eräänä tasa-arvon edistämisen tavoitteena on kehittää poliittisten ja hallinnollisten toimenpiteiden ja päätösten sukupuolivaikutusten arvioinnin välineitä kaikilla hallinnon aloilla.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin