Kavi: Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen

Inklusiivinen mediakasvatus -hankkeen tavoitteena oli kuvata medialukutaidon edistämisen tilaa Suomessa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Inklusiivisuudella tarkoitamme jokaisen oikeutta, osaamista ja valmiuksia toimia yhteiskunnassa aktiivisena ja täysivaltaisena jäsenenä.

Cupore toteutti hankkeen yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa medialukutaidon edistämisen käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia sekä selvittää, millaisia haasteita medialukutaidon edistämiseen inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista liittyy. Lisäksi tarkasteltiin medialukutaitojen edistämisen arvoja sekä mediakulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Hankkeesta koostettu raportti Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen on luettavissa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) verkkosivuilla PDF-muodossa.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat