Kaupunkikehittäminen ja kulttuuripolitiikka. EspooCult-tutkimuksen tuloksia

Cuporen tietovihko 3

Kaupunkikehittämisellä on keskeinen rooli hyvän tulevaisuuden luomisessa koko yhteiskunnassa. Sen lisäksi, että kaupungit ovat perusta ihmisten sosiaaliselle yhteiselolle ja organisoitumiselle, ne ovat myös kulttuurin kasvualustoja. Viime vuosina kulttuurin ja kulttuuripolitiikan rooli kiinteänä osana kaupunkien kokonaisvaltaista kehittämistä on vahvistunut. Taustalla on tarve hyödyntää kulttuurin ja kulttuuritoiminnan potentiaali kaupunkikehittämisessä ja kaupunkien tulevaisuuden mahdollisuuksien luomisessa.

Vuosina 2018–2019 toteutettu EspooCult-tutkimus tarkasteli kulttuuritoimintaa ja kulttuuripolitiikkaa Espoon kaupungissa. Erityisen tarkastelun kohteena oli kulttuurin rooli kaupungin kehittämisessä. Tämä tietovihko kiteyttää tutkimuksen keskeiset tulokset. Sen pohjana on kattava tutkimusraportti Kaupunkikehittäminen ja kulttuuripolitiikka. EspooCult -tutkimuksen tuloksia (2020).

Sisältö

1. Espoon kaupunki

2. Kulttuuri osana kaupunkikehittämistä

3. Espoon kaupunki kulttuuritoiminnan kehyksenä

4. Kulttuuri osana Espoon kaupungin organisaatiota ja paikallisyhteisöä

5. Espoolaisten osallisuus ja osallistuminen kulttuuritoimintaan

6. Kaupunkikulttuurin kehittämisen ulottuvuuksia

7. Kulttuuri poikkihallinnollisena toimintana

8. Kulttuuritoiminnan vaikuttavuuden hahmottaminen

9. Kulttuurisesti kestävä kehitys

10. Kulttuurisesti kestävän kehityksen hahmottaminen

11. Skenaarioita kulttuurin roolista Espoon tulevaisuudessa

12. EspooCult -tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset

Hankkeen tutkijat