Elävä aineeton kulttuuriperintö: Hankkeen loppuraportti

Cupore on toiminut vuosien 2014 ja 2015 aikana Museoviraston tutkimuskumppanina Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanon valmistelussa. Kahden kyselyn avulla kartoitettiin sidosryhmien sopimuksen toimeenpanossa tärkeimmiksi kokemia tekijöitä sekä aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luetteloinnin kriteereitä.

Selvitykseen sisältyy kyselyjen analyysit sekä asiantuntija-artikkeleita, jotka aukaisevat Unescon sopimuksen määritelmiä ja käsitteistöä. Näiden toimien avulla on pyritty löytämään alustavaa tiekarttaa Suomen toimintamallille aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanemiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut vastuun aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan sopimuksen toimeenpanosta Museovirastolle, joka on valmistellut toimeenpanon mallia Suomessa. Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta (ks. www.aineetonkulttuuriperinto.fi) julkaistaan yhtä aikaa Cuporen loppuraportin kanssa kesäkuussa 2015.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin Unescon yleiskokouksessa vuonna 2003. Sopimus tuli voimaan vuonna 2006, kun 30 Unescon jäsenvaltiota oli sen osaltaan saattanut voimaan. Suomessa sopimus astui voimaan toukokuussa 2013. Sopimukseen on tällä hetkellä liittynyt 161 Unescon jäsenmaata, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat. Unescolla on 195 jäsenmaata ja 9 liitännäisjäsentä, joten sopimus on saanut kansainvälisesti erittäin laajan hyväksynnän.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat