Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Musiikin opintopolut

  • Hankkeen kesto: 2021 — 2022
  • Julkaisuja : 1

Musiikin opintopolut -tutkimushankkeessa selvitettiin, kuinka oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin perustuvassa musiikkikasvatuksessa ja musiikkialan koulutuksessa taiteen perusopetuksesta korkeakouluopintoihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat opiskelijoiden opintopolut ja siirtymät eri opintotasoilta toisille. Samalla selvitettiin kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa. Tutkimus perustui laajaan eri kohderyhmille suunnattuun kyselyaineistoon.

Tutkimushanke toteutettiin yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton kanssa vuosina 2021-2022. Hankkeen loppuraportti julkaistiin helmikuussa 2023.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin