Musiikin opintopolut -tutkimuksessa selvitettiin, kuinka oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä musiikkikasvatuksessa ja musiikkialan koulutuksessa sekä tarkastellaan opintopolkuja taiteilijan ammattiin ja aktiiviseen kulttuurielämään. Samalla selvitettiin yleistä kuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa.

Pääasiallisena kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa olivat opiskelijoiden siirtymät musiikin eri opintotasojen sisällä ja opintotasoilta toiselle: taiteen perusopintojen eri oppimäärissä ja opintojen vaiheissa, siirtymät musiikin toiselle asteelle sekä siirtymät musiikin korkeakouluopintoihin.

Tutkimuksen aikana toteutettiin mittava määrä kyselyitä taiteen perusopetuksen oppilaille sekä ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen opiskelijoille. Hankkeessa keskityttiin erityisesti tämän materiaalin tulkintaan. Aineiston kautta piirtyykin kuva oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksista ja näkemyksistä opintoihinsa liittyen.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat