Taiteilijan työn monet muodot

Taiteen ja kulttuurin barometri 2023

Vuoden 2023 barometrin teemana on taiteilijan työn monet muodot. Barometrin tulokset perustuvat taiteilijoille suunnattuun kyselyyn, johon vastasi syksyllä 2023 yhteensä 1 417 taiteilijaa. Tässä raportissa tarkastellaan taiteenalojen ylittämistä ja toimimista monitaiteisesti, työn sisältöjä ja toimialoja, joilla taiteilijat työskentelevät sekä moninaisia tulolähteitä ja ansainnan malleja.

Taiteen ja kulttuurin barometri seuraa vuosittain vaihtuvalla teemalla taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä tuo esiin taiteenaloilla toimivien näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Vuodesta 2015 toteutettua barometriä tuottavat ja kehittävät yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus (Taike).

Tuloksista lyhyesti:

  • Monitaiteisuus on monille luonnollinen osa taiteellista työskentelyä, joskus myös taloudellinen välttämättömyys.
  • Taiteilijat toimivat laajasti yhteiskunnan eri aloilla, taiteen tekemisen rinnalla tehdään paljon muuta työtä.
  • Taiteen tekemistä mahdollistava työ vie paljon aikaa, töiden ja tehtävien moninaisuus edellyttää monenlaista osaamista.
  • Taiteilijoille tyypillistä on toimia useissa eri työmarkkina-asemissa ja saada tuloja monista eri lähteistä.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat