Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

ArtsEqual

  • Projektets varaktighet: 2015 — 2021
  • Publikationer : 6

ArtsEqual är ett kollektivt, tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker implementationen av jämställdhet i befintliga konsttjänster, konstfonstran och hobbyer, samt hur jämställdhet och inkludering kunde främjas genom konst och även i konstfältet i sig.

Även de här projekten kan vara av intresse