Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Utredning av statsundersstöden för främjande av kulturella aktiviteter i handikappsammanslutningar och kulturens tillgänglighet

  • Projektets varaktighet: 2016 — 2017

Cupore har fått i uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet att undersöka inverkan av statsunderstöd för att främja kulturella aktiviter i handikappsammanslutningar och tillgången till kultur.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse