Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Den finländska kulturpolitikens historia

  • Projektets varaktighet: 2004 — 2010

Cupore startade 2004 ett projekt för att analysera den finländska kulturpolitikens historiska utveckling. I projektetet undersöktes en period på 120 år, från mitten av 1850-talet till slutet av 1970-talet.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse