Anställning av examinands i film- och tv-branschen

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Finlands filmstiftelse undersökte vilka faktorer som påverkat etablering, karriärvägar och sysselsättning bland dem som utexaminerats till film- och tv-branschen under 2005–2019 vid Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Metropolia, Yrkeshögskolan Arcada, Åbo Yrkeshögskolan och Tampere Yrkeshögskolan.

Resultaten av undersökningen belyser de rådande praktikerna på arbetsmarknaden samt breddar kunskapsbasen för utvecklingen av filmbranschen och dess finansieringssystem.

Resultaten har publicerats i en rapport i Cupores publikationsserie under sommaren 2020.

Ari Kurlin
Ari Kurlin Forskare

Forskarprofil »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Forskare

+358 50 505 6414 Forskarprofil »