Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Kulturella och kreativa bieffekter

  • Projektets varaktighet: 2016 — 2017

Under 2016 deltog Cupore (tillsammans med Jyväskylä universitet / professor emerita Anita Kangas) i en fallstudie i det internationella forskningsprojektet ”Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe”.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse