Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Metodiska problem i analysering av kulturell inverkan

  • Projektets varaktighet: 2003 — 2006

Under 2003-2006 finansierade Cupore ett projekt som skulle utveckla en stark och kulturellt viktig metodisk bas för sin evaluering. Projektet producerade också två publikationer.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse