Alla konstutövare under 35 år: svara på Cupores och Taikes enkät!

Nyheter   5.9.2017  

Är du konstutövare och under 35 år? Svara på enkäten för årets Konst-och kulturbarometer!

Konst- och kulturbarometern är utvecklad som ett samarbete mellan Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande (Taike). I år är temat unga konstskapare. Syftet är att få fram de synpunkter som unga konstutövare från olika konstbranscher har på konstens funktion och egenskaper samt konstskapandets förutsättningar och realiteter.

Du kan svara på barometerenkäten här

Du kan svara på finska, svenska eller engelska.

Enkäten har skickats till alla under 35 år som sökt stipendier från Taike och via alla länskonstnärer. Därtill har enkäten spridits via konstnärsorganisationer, enskilda fonder och stiftelser samt till alumner från olika konstskolor och universitet.

Bland dem som besvarar enkäten lottas ett presentkort med värt 500 € ut.

Svarstiden går ut den 15.10.2017.

Konst- och kulturbarometern 2017 blir färdig i mars 2018 då resultaten diskuteras vid ett seminarium.

 

Vidare information:

Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas(at)cupore.fi, +358 50 463 5575

Eero Koski, eero.koski(at)cupore.fi +358 44 969 9782

Sakarias Sokka, sakarias.sokka(at)cupore.fi, +358 50 387 2728

Kaija Rensujeff, kaija.rensujeff(at)taike.fi, +358 295 330 721