Call for Papers – Temanummer: Kulturellt ledarskap NORDISK KULTURPOLITISK TIDSSKRIFT, no 2, 2018

Nyheter   19.4.2017  

Gästredaktörer: Nanna Kann-Rasmussen (Köpenhamns universitet), Linnéa Lindsköld (Borås universitet) & Tobias Harding (Høgskolen i Sørøst-Norge)

Nordisk kulturpolitisk tidskrift efterlyser vetenskapliga artiklar för ett specialnummer med temat kulturellt ledarskap. Kultursektorn och dess ledarskap är i förändring. Såväl kulturinstitutioner som kulturentreprenörer möts av förändringar och utmaningar åtminstone ur tre synpunkter:

Teknologi, digitalisering och nya former av distribution och mediering av konst och kultur
Traditionellt ledarskap och kompetensen hos konstnärliga ledare
Omvärldsrelationer
Särskilt inom den professionella konsterna har kulturinstitutionerna traditionellt byggts upp på starkt konstnärligt ledarskap. De kulturella institutioner som emellertid möts av de nämnda utmaningarna, tvingas att utveckla nya former av kulturellt ledarskap. I detta specialnummer vill vi fokusera på teman relaterade till kulturellt ledarskap såväl inom som utom kulturella institutioner.

Möjliga teman kan relatera till de ovan nämnda utmaningarna men vi välkomnar även andra perspektiv på ledarskap inom det kulturella området.

Arts management vs. kulturellt ledarskap
Legitimeringsarbete
Hållbarhet
Ledning av kreativa processer 
Förmedling av kulturellt värde  
Utveckling av nya kompetenser 
Delaktighet och medverkan
Interkulturellt utbyte
Nya roller och uppgifter för kulturella ledare
Tidsplan
15 September, 2017 abstracts (max 500 ord)

31 Januari 2018 manus (max 8000 ord)

Förslag och övrig korrespondens sänds till: Nanna Kann-Rasmussen nanna.kann.rasmussen@hum.ku.dk