Forskare, välkommen att besvara vår enkät om upphovsrättsliga utmaningar inom vetenskaplig forskning!

Nyheter   6.3.2024  

Svarstiden går ut den 27 mars 2024.

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore kartlägger med hjälp av en enkät erfarenheterna av upphovsrättsliga utmaningar i anslutning till vetenskaplig forskning bland forskare som är verksamma i Finland. Frågorna behandlar forskarnas kunskaper om upphovsrätt, det upphovsrättsliga material som används i forskningen, utnyttjandet av artificiell intelligens i forskningsarbetet, tillgången till och den öppna publiceringen av forskningspublikationer samt forskningsetiska problem.

Enkäten är öppen för alla som bedriver vetenskaplig eller konstnärlig forskning i Finland, oberoende av om forskningsarbetet är heltids- eller deltidsarbete. Du kan bedriva forskning i ett anställningsförhållande, på uppdrag, med stipendium eller som självständig forskare. Vi önskar svar från representanter inom olika vetenskapsområden.

Svarstiden har förlängts till den 27 mars 2024! Det tar cirka 20–30 minuter att besvara enkäten, och du kan svara på finska, svenska eller engelska. Länken till enkäten får delas fritt.

Svara på enkäten: https://link.webropol.com/s/cupore-kysely-tutkijoille

Svaren behandlas konfidentiellt, och din e-postadress eller andra identifierande uppgifter kommer inte att kopplas till svaren.

Enkäten är en del av Cupores undersökning om upphovsrättsliga frågor inom vetenskaplig forskning. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar undersökningen. Utifrån svaren kan vi gestalta eventuella utvecklingsbehov i upphovsrättssystemet.

Mer information om enkäten:

projektchef Tiina Kautio, tiina.kautio@cupore.fi, +358 50 430 0658

specialforskare, docent Sakarias Sokka, sakarias.sokka@cupore.fi, +358 50 387 2728

specialforskare, docent Sari Karttunen, sari.karttunen@cupore.fi, +358 50 327 1414

Bild: Muhamad Chabib alwi, iStock