En oersättlig resurs och ett viktigt skede i livet. Praktikorganisationens och praktikantens syn på utlandspraktik

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Svenska kulturfonden. Läs rapporten som pdf på svenska på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts webbsida.

Projektets forskare