Finlands Kommunförbund: Kommunernas kulturverksamhet i siffror III. Kulturverksamhetens kostnader i 24 städer år 2013

Finlands Kommunförbund

Minna Ruusuvirta och Pasi Saukkonen 2014. Kommunförbundet: Kommunernas kulturverksamhet i siffror III. Kulturverksamhetens kostnader i 24 städer år 2013. Helsingfors: Cupore och Finlands Kommunförbund. Se rapporten som PDF på Kommunförbundets sidor

Projektets forskare