Finlands Kommunförbund: Kommunernas kulturverksamhet i siffror III. Kulturverksamhetens kostnader i 25 städer år 2010

Finlands Kommunförbund

Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Vilja Ruokolainen och Sari Karttunen 2012. Kommunförbundet: Kommunernas kulturverksamhet i siffror III. Kulturverksamhetens kostnader i 25 städer år 2010. Cupore och Finlands Kommunförbund. Ladda rapporten från Kommunförbundets sidor

Projektets forskare