Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Digitaliseringens inverkan på kultur och kulturpolitik

  • Projektets varaktighet: 2016

Digitaliseringens inverkan på kultur, kulturproduktion, kulturkonsumtion och kulturtillgänglighet är ansenlig. De senaste åren har man talat mycket om big data, de massiva informationsmängderna och hur man bäst utnyttjar dem, samt om datans öppenhet. Vid Cupore utvecklas en flerspråkig projekthelhet, där man strävar till att granska digitaliseringens inverkan speciellt på kultur och kulturpolitik.

Projektets forskare