KLEROT

Under 2003-2004 genomförde Stiftelsens forskningscentrum i Helsingfors ett forskningsprojekt under akronymen KLEROT för att analysera förändringen inom ekonomisk verksamhet och yrkeskompetens i Finlands kultur- och sportsektor och för att utvärdera vilka utbildnings- och fortbildningsbehov som föds av dessa förändringar.

Ritva Mitchell

Forskarprofil »

Samu Lagerström

Forskarprofil »

Katri Halonen

Forskarprofil »