Ritva Mitchell

Ritvan kasvokuva

Kontaktuppgifter

Information

Ritva Mitchell arbetade som planerare vid Cupore 2002 och blev vid början av stiftelsens verksamhet 2003 vald till forskningscentralens forskningschef. Mitchell var forskningschef vid Cupore till slutet av år 2014 och specialsakkunnig på våren 2015. Som forskningschef skapade hon Cupores nationella och internationella nätverk och ledde flera projekt både i Finland och internationellt. Hon var bl.a. med om att grunda EricArts-institutet , ECURES- och CIRCLE-nätverk samt European Cultural Policy Reseach Award. Hon verkade i styrelsen för många motsvarande institut och nätverk. Åren 1992-1997 verkade Mitchell som sakkunnig vid Europarådets kulturavdelning med bl.a. utvärderingsprojektet för den nationella kulturpolitiken och projektet Syrjästä esiin – Euroopan raportti kulttuurista ja kehityksestä som ansvarsområden. Från 1982 till 1992 verkade hon som forskningschef för forskningsenheten vid Centralkommissionen för konst.

 

telefon:+358 400 812 568

 

e-post: ritva.mitchell@gmail.com