Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Kulturpolitisk forskning i Finland

  • Projektets varaktighet: 2011

Projektet kartlade både aktuell och ny forskning i kulturpolitik och politik relevant till kultur i Finland.  Arbetet utfördes under maj-november 2011 genom att samla information från webbsidor från olika universitet, tekniska högskolor och andra centrala forskningsinstitut gällande både deras forskningsverksamhet och forskningsprojekt.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse