Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 7.2.2024

Kulttuuripoliittinen tutkimus Suomessa

  • Hankkeen kesto: 2011
  • Julkaisuja : 1

Projektissa kartoitettiin Suomessa viime vuosina tehtyä ja parhaillaan tekeillä olevaa kulttuuripoliittista ja kulttuuripoliittisesti relevanttia tukimusta.

Kartoitustyössä etsittiin vastausta kysymyksiin kuka tutkii ja mitä tutkitaan ja se kattoi kaikki yliopistot, osan ammattikorkeakouluista ja muut keskeiset tutkimuslaitokset. Myös tärkeimmät tutkimusta rahoittavat tahot kartoitettiin. Huhtikuussa 2012 julkaistuun kartoitusraporttiin koottu tieto kerättiin tutkimus- ja rahoitustahojen verkkosivuilta touko – marraskuussa 2011. Raportti päivitti osin Ritva Mitchellin vuonna 2001 tekemää selvitystä Kulttuuripoliittinen tutkimus Suomessa.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin